İstanbul Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

İstanbul Mutlu Sonlu Masöz

Kö tü lü k dileyecekler, birbirleriyle hiç gö rü şmeyecekler; ö yleyken bir ur, gizli saklı bir karanlık bö lge, bir hedefin ortasındaki kara girdap gibi, birbirlerini kafalarından hiç çıkaramayacaklar. Gü nü n İstanbul Mutlu Sonlu Masöz birinde ikisi de bü yü kanne olabilir. Lesje birden anlıyor ki –yeni bir düşünce bu– ikisi arasındaki bu gerginlik çocuklar için bir güçlük olacak. Durdurmalılar bunu, buna son vermeliler. O¨ yleyken,  baş  sallama,  gü lü mseme  oyununu  oynayacak  gü cü  bulamıyor  kendisinde;  şimdi değil. Lesje açık asansöre dalıyor ve yukarı götürülüyor.

Yanlış kapıdan Omurgalıların Evrimi Galerisi’ne giriyor, ÇIKIŞ işaretini geçiyor. Biraz başı dö nü yor, bü tü n gü n bir şey yemediğinden olsa gerek. Fazla kahve içmekten de olabilir. Yayaları  dinozorlardan  ayıran  içi  doldurulmuş  kayaların  ü zerine  oturuyor.  O¨ ğleden  sonra gü neşinin kızgın fırınına çıkmadan ö nce, bu yatıştırıcı Tebeşir vakitı alacakaranlığında oturup bir sigara içmek istiyor cam. Ama ateşin tehlikeli olabileceğini biliyor. Yalnızca dinlenmekle yetinecek orada.

İstanbul Mutlu Sonlu Masöz

Burası da sıcak, hatta çok sıcak, fakat hiç değilse karanlık. Burada, evcil tavşanlamış olur kadar iyi bildiği eski tanıdıkları var. Etobur Allosaurus, papağan gagalı Chasmosaurus, geyik boynuzuna benzer tepeliğiyle Parasaurolophus. Bunlar yalnızca kemikler; tozlu plastik bir dekor içine konmuş kemikler ve teller. Lesje de bir erişkin. O¨ yleyse niçin inatla onların canlı olduklarım düşünüyor hâlâ? Çok daha gençken, akşam mü ze kapanınca içerideki nesnelerin kendilerine ö zgü gizli saklı bir yaşam sü rdü klerine, bir yol bulup içeriye girebilse onları seyredebileceğine inanır yahut kendini inanmaya zorlardı.

Daha sonraları, bu gü ndü z dü şü nü başka bir dü ş, daha az abartılmış başka bir dü ş uğruna terk etti: Mü zedeki nesneler sessiz ve hareketsizdi, doğru; fakat orada bir yerde onları yaşfakat dö ndü recek bü tü nleyici bir gü ç –gizemli bir ışm, atom enerjisi şeklinde bir şey– vardı. Saçma sapan bilimkurgu çizgi romanlarından yahut bale dersi alması gerektiğine karar verdiklerinde onu adeta sü rü kleyerek gö tü rdü kleri Fındıkkıran Bale Süiti’nın Noel matinesinden esinlenmiş çocukça hayaller.